Geotekninen laboratorio

Geoteknisesssä maalaboratoriossamme teemme testauksia joko Suomen rakennusmääräyskokoelman mukaisten suunnitteluohjeiden tai euronormien mukaisesti. Erilaiset maalajien tunnistus- ja luokitusmääritykset tehdään joko GEO- tai ISO-EN -luokitusten vaatimusten mukaisesti.

GEO-laboratoriostamme löytyy 6-sellinen vedenläpäisevyyslaitteisto, jolla pystymme määrittämään maa-aineksen vedenläpäisevyyden (K-arvo).

Maa- ja kiviaineslaboratoriomme sijaitsee Kuopiossa.

 • Kosteuspitoisuuden määrittäminen kuivaamalla tuuletetussa lämpökaapissa.
  SFS-EN 1097-5: 2008
 • Rakeisuuden määrittäminen. Seulontamenetelmä.
  SFS-EN 933-1: 2012
 • Rakeisuusmääritys. Hydrometrikoe. PANK  2103
 • Maksimitilavuuspainon ja
  optimivesipitoisuuden määrittäminen, parannetulla Proctor-sullonnalla. SFS-EN 13286-2
 • Humuspitoisuuden määrittäminen (polttokoe)
 • Turpeen maatuneisuusaste Von Postin kymmenluokituksella.
 • Maan leikkauslujuuden määrittäminen. Kartiokoe. CEN ISO/TS 17892-6
  • Halutussa tiiveysasteessa
  • Patomoreeni