Kiinteistökatselmukset

Tarjoamme kiinteistökatselmuksia kallion räjäytys-, paalutus- sekä muiden tärinää aiheuttavien töiden yhteydessä. Kiinteistökatselmuskohteina on ollut niin omakotitaloja kuin suuriin julkisiin rakennus- ja maanrakennushankkeisiin liittyviä kohteita.

Kiinteistökatselmusten tarkoituksena on selvittää ja kartoittaa tärinävaikutusalueella sijaitsevien rakennusten ja rakenteiden kunto ennen tärinää aiheuttavien töiden alkamista. Tärinää aiheuttavien töiden loputtua kiinteistöille suoritetaan loppukatselmus.

Laadunvalvonta
Anssi TurunenLaboratoriovastaava044 7272 580CE- merkinnät, siltojen laadunvalvonta
Seppo KorkalainenLaborantti040 5454 719Kiviainestutkimukset, murskausten laadunvalvonta
Toni ValtaGEO-laborantti044 7272 589Maa-ainestutkimukset
Tiiveys- ja kantavuuskokeet
Kaikki yhteystiedot