Ympäristösuunnittelu

Ympäristösuunnittelumme kattaa monipuolista maankäytön suunnittelua ja tutkimusta. Olemme erikoistuneet ympäristölupahakemuksien laadintaan erityisesti kiviainestuotannon toimialalle. Voimme tarjota koko hakemusprosessin alueen mittaamisesta viranomaisyhteistyöhön.

Myös ympäristömelun leviämismallinnukset ja ympäristömelun mittaaminen ovat erikoisosaamisalueitamme. Melumallinnukset  laadimme CadnaA –ohjelmistolla ja melumittauksia toteutamme moninaisissa kohteissa kivenmurskaustoiminnasta rock-konsertteihin. Ympäristönäytteenottomme kattaa pohjavesien tarkkailun lisäksi pilaantuneiden maa-alueiden näytteenoton.

  • Ympäristölupahakemukset
  • Maa-aineslupahakemukset
  • Luonto- ja maisemaselvitykset
  • Ympäristöselvitykset
  • Melumallinnukset
  • Melumittaukset
  • Piha- ja viheraluesuunnittelu
  • Ympäristönäytteenotto (vesi- ja maaperänäytteet)
  • Pohjavesien pinnankorkeuden seuranta ja laaduntarkkailu
  • Kunnostussuunnitelmat ja valvonta
Ympäristösuunnittelu
Sanna VoutilainenYmpäristöpäällikkö044 7272 583Ympäristöpäällikkö
Henri RytkönenYmpäristöinsinööri044 7272 558Ympäristöpäällikön sijainen
Hanna KrögerYmpäristöinsinööri044 7272 553
Anni NeuvonenYmpäristöinsinööri044 7272 568

Tarjouspyynnöt
Sanna VoutilainenYmpäristöpäällikkö044 7272 583
Kaikki yhteystiedot