Ympäristö- ja maa-aineslupahakemukset

Omaamme pitkäaikaisen kokemuksen maa-aines- ja ympäristölupahakemusten ja niihin liittyvien selvitysten laadinnasta. Tarjoamme koko lupahakemusprosessin alueen mittaamisesta viranomaisyhteistyöhön. Asiantuntemuksella laaditut laadukkaat maa-aines- ja ympäristölupahakemukset tarvittavine selvityksineen sekä sujuva yhteistyö lupaviranomaisten kanssa nopeuttavat lupahakemusten käsittelyä ja edesauttavat lupapäätösten syntymistä. Laadimme lupaprosessin yhteydessä tarvittavat selvitykset, arvioinnit ja toimenpiteet:

  • Mittaus-, merkintä- ja kartoitustyöt
  • Massalaskennat
  • Suunnitelmakartat ja -piirustukset
  • Luonto-, maisema- ja ympäristöselvitykset
  • Natura-arvioinnit
  • Pohjavesiputkien asennukset
  • Melumallinnukset ja meluselvitykset

Lisäksi tarjoamme maa-aines- ja ympäristölupamääräysten velvoittamia tarkkailuja, kuten pohjavesien seurantamittaukset, pohja- ja pintavesien näytteenotot sekä melumittaukset.

Ympäristösuunnittelu
Sanna VoutilainenYmpäristöpäällikkö044 7272 583Ympäristöpäällikkö
Henri RytkönenYmpäristöinsinööri044 7272 558Ympäristöpäällikön sijainen
Hanna KrögerYmpäristöinsinööri044 7272 553
Anni NeuvonenYmpäristöinsinööri044 7272 568