Ympäristönäytteenotto ja pohjavesiseuranta

Ympäristösuunnittelupalveluihimme kuuluu näytteenotot maaperästä, kiinteästä jätteestä sekä pinta- ja pohjavesistä. Näytteenotto toteutetaan Suomen ympäristöhallinnon hyväksymien SFS-, EN- ja ISO -standardien mukaisilla menetelmillä. Yrityksemme tarjoaa kokonaisvaltaisen palvelun vapaaehtoiseen tai ympäristö- tai muuhun lupavelvoitteeseen perustuvaan ympäristötarkkailuun. Yrityksellämme on vankka kokemus ympäristötarkkailuun liittyvistä suunnittelu- ja näytteenottoprojekteista.

Yrityksemme ympäristönäytteenottajat on sertifioitu maaperä-, vesi- ja vesistönäytteenottoon sekä näytteenottoon kiinteästä jätteestä. Maaperänäytteenotto kattaa myös pilaantuneiden maa-alueiden näytteenoton.

Ympäristösuunnittelu
Sanna VoutilainenYmpäristöpäällikkö044 7272 583Ympäristöpäällikkö
Henri RytkönenYmpäristöinsinööri044 7272 558Ympäristöpäällikön sijainen
Hanna KrögerYmpäristöinsinööri044 7272 553
Anni NeuvonenYmpäristöinsinööri044 7272 568
Kaikki yhteystiedot