Yritys

Toiminta-ajatuksemme

Suomen GPS-Mittaus Oy:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa laajapohjaista mittaus-, tutkimus-, laadunvalvonta- ja ympäristöpalveluja, jotka auttavat toteuttamaan infra-rakentamista ja suunnitteluhankkeita sekä palvelevat niitä toteuttavia yrityksiä.

Asiakaslähtöisyys

Asiakaslähtöisyys on toiminnan ydin. Asiakaslähtöisyys on asennekysymys, siksi kehitämme ja tuotamme ne parhaat ratkaisut, joilla parannamme asiakkaidemme kilpailukykyä

Vastuullisuus

Vastuullisuus on luottamusta. Olemme läpinäkyvä ja pitkäjänteinen yhteiskunnallinen toimija ja luotettava kumppani. Teemme mitä lupaamme.

Yrittäjähenkisyys

Yrittäjähenkisyys pitää liikkeessä. Otamme omatoimisesti vastuuta toiminnallisesta ja taloudellisesta menestymisestä. Olemme sitoutuneita, sitkeitä ja päämäärätietoisia.

Kehittyminen

Yritys ei ole koskaan valmis. Osaamisemme, prosessiemme ja palveluidemme kehittäminen on jatkuvaa. Kannustamme koko organisaation kehittymistä.

Asioidessasi kanssamme voit luottaa ammattitaitoisiin asiantuntijoihimme, palvelumme toimintavarmuuteen, ajanmukaiseen kalustoon ja tehokkaisiin toimintamenetelmiin sekä kustannustehokkuuteen kaikissa projektin vaiheissa.

Suomen GPS-Mittaus Oy:n toimintapolitiikka

Toimintamme tarkoituksena on parantaa asiakkaidemme kilpailukykyä kehittämällä ja tuottamalla laadukkaita sekä kustannustehokkaita infrastruktuuripalveluja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Toimintajärjestelmämme täyttää ISO 9001 -laatujohtamisjärjestelmän ja ISO 14001 -ympäristöjohtamisjärjestelmän, jotka Bureau Veritas on sertifioinut (toimintajärjestelmämme käsittää myös OHSAS 18001 -työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmän mukaiset vaatimukset sertifioimattomana). Lisäksi toimintajärjestelmämme täyttää Rakentamisen Laatu ry:n vaatimukset toiminnassamme soveltuvin osin.

Toiminnallisen laadun lähtökohtana on asiakaslähtöisyys. Kehitämme parhaita käytäntöjä, joiden avulla tuotamme ne laadukkaat ratkaisut, joilla parannamme asiakkaidemme kilpailukykyä. Toimintamme perusta on ottaa omatoimisesti vastuuta toiminnallisesta ja taloudellisesta laadusta. Se on pitkäjänteistä, päämäärätietoista  ja jatkuvaa laadun kehittämistä.