Geotekniikka ja pohjatutkimus

Geotekniikan osa-alueella pääpaino palveluissamme on pohjatutkimuksissa, joita tarjoamme geoteknisen suunnittelun lähtökohdaksi. Palvelemme myös erilaisten rakennus- ja pientalohankkeiden pohjatutkimuksissa sisältäen perustamistapalausunnot sekä täyttö- ja kaivantosuunnitelmat.

Pienrakentajille

Ympäristönäytteenotot (vesi- ja maaperänäytteet)

Maaperätutkimukset

Kallionäytekairaukset

Pohjavesiputket ja inklinometriputket

Kalustoesittely

Ota yhteyttä

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sgm.fi

Kaikki yhteystiedot