Melumittaukset ja -mallinnukset

Ympäristömelu voi olla peräisin teollisuuden, liikenteen tai vapaa-ajan toiminnoista. Ympäristömelun arviointiin voidaan käyttää melumittauksia tai melumallinnuksia. Meluselvitysten avulla voidaan selvittää meluongelmien laajuutta, sekä informoida asukkaita, päättäjiä, viranomaisia ja toiminnanharjoittajia melua aiheuttavan toiminnon meluvaikutuksista. Meluselvityksiä voidaan käyttää apuna kaupunki- ja liikennesuunnittelussa sekä arvioida meluntorjuntatoimenpiteiden tarpeellisuutta ja tehokkuutta. Meluselvityksiä voidaan tehdä joko mittaamalla tai laskennallisesti mallintamalla. Toteutamme ympäristömelumittauksia moninaisissa kohteissa kivenmurskaustoiminnasta rock-konsertteihin. Lisäksi laadimme laskennallisiin melunleviämismalleihin perustuvia meluselvityksiä.

Melumittauksissa käytössämme on ympäristömelumittauksiin soveltuva standardin IEC 61672 luokan 1 tarkkuusäänitasomittari RION NL-52, joka on varustettu NX-42RT ja NX-42WR optioilla, jotka mahdollistavat mm. reaaliaikaisen 1/1 tai 1/3 -oktaavianalyysin sekä äänen tallennuksen samanaikaisesti. RION NL-52 mahdollistaa monipuoliset ympäristömelumittaukset eri aika- ja taajuuspainotuksilla.

RION NL-52 tarkkuusäänitasomittarimme on varustettu RION UC-59 mikrofonilla. Mittauksissa käytössämme ovat tuulisuoja WS-10 ja sääsuoja WS-15. Sääsuoja WS-15 mahdollistaa ympäristömelumittaukset vaikeammissakin olosuhteissa, jopa sateella.

AS-60 data management

Editoimme ja analysoimme melumittausaineiston AS-60 data management -ohjelmistolla. AS-60 ohjelmisto on kattava ohjelmisto melumittausaineiston käsittelyyn, analysointiin, laskentaan ja raportointiin sekä tallennetun äänen toistamiseen.

CadnaA

Melumallinnukset laadimme CadnaA -mallinnusohjelmistolla. Käytössämme on Nordic Prediction Method laskentastandardi, joka on Pohjoismaiden ministerineuvoston laatima ohjeistus teollisuus- ja tiemelun laskentaan. Melunleviämismallinnuksen laskennan tuloksena saadaan graafinen malli melun leviämisestä ja melua aiheuttavan toiminnan lähiympäristön melutasoista. Melun leviäminen havainnollistetaan karttapohjalla meluverkon melukaistoittain eri värein, yleensä 5 dB:n välein. Melunleviämismallinnusten avulla suunnitellaan myös melua aiheuttavien toimintojen toiminnasta aiheutuvan melun leviämisen estämiseksi tarvittavia rakenteita.

Ota yhteyttä

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sgm.fi

Kaikki yhteystiedot