Pienrakentajille

Suoritamme maaperätutkimuksia rakennusten perustamista varten myös pienrakentajille. Teemme kaikki tarvittavat laboratoriotutkimukset sisältäen maalajin määrityksen, rakeisuustutkimukset, routivuustutkimukset sekä tarvittaessa maan humuspitoisuuden määrityksen. Tuloksiin koostamme pohjatutkimuskuvat, asemakuvat ja -leikkaukset sekä laboratoriolomakkeet.

Tulosten perusteella pystymme antamaan pohjatutkimuslausunnon esittäen mahdollisen perustamistavan sekä mahdolliset vaihtoehdot. Lausunto annetaan GEO 95 3.2.1 pohjarakennusehdotuksen mukaisesti

Ota yhteyttä

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sgm.fi

Kaikki yhteystiedot