Kallionäyte­kairaukset

Teemme kallionäytekairaukset GM100GLS kairavaunulla T56, T76 ja BQTK-kalustolla. Kallioperästä kairaamalla otetut näytteet tarjoavat tietoja mm. suoraan kalliosuunnitteluun tai välillisesti urakkalaskennan tarpeisiin. Kallionäytekairauksilla saadaan mm. tarkka tieto kalliopinnan sijainnista sekä kallion laadusta kairatulta osuudelta. Kallioreikäkuvaukset onnistuvat helposti yhteistyökumppaneidemme kautta.

Rakennusteknisissä kallionäytekairauksissa tehdään myös yleensä vesimenekkimittaus. Vesimenekkimittauksilla selvitetään, kuinka paljon vettä menee kallioon halutulla mittausvälillä aikayksikköä kohden tietyllä syöttöpaineella.

Ota yhteyttä

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sgm.fi

Kaikki yhteystiedot