Mittaustyöt

Tarjoamme kattavia suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä mittauspalveluja. Olemme erikoistuneet mm. raskaamman vastuun merkintä- ja asennusmittauksiin rakennus- ja maarakennustyömailla sekä erilaisiin suunnitteluun liittyviin 3D-maastomalli- ja kartoitusmittauksiin sekä laserkeilauksiin. Toimitamme myös koneohjaukseen liittyvät palvelut malleista tarkeraportointiin.

Suoritamme mm. seuraavanlaisia mittauksia

  • Takymetrimittaukset
  • RTGNNS kartoitukset
  • GNNS runkomittaukset
  • Laserkeilaukset
  • UAS orto- ja viistokuvaukset sekä 3d-pistepilvet
  • Vaaitukset
  • Painumamittaukset
  • Laaduntarkastusmenettelyt

Suunnittelumittaukset

Rakennusmittaukset

Massa- ja määrälaskennat

Koneohjaus

Laserkeilaus

UAS ortokuvat ja 3D-pistepilvet

Kalustoesittely

Ota yhteyttä

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sgm.fi

Kaikki yhteystiedot