Pilaantuneiden maa-alueiden (PIMA) kunnostus ja valvonta

Tarjoamme kokonaisvaltaista palvelua pilaantuneiden maa-alueiden kohteisiin aina pilaantuneisuusselvityksistä ja kunnostussuunnittelusta kunnostuksen valvontaan ja raportointiin.

  • Taustaselvitykset
  • Tutkimus ja näytteenotto sertifioitujen näytteenottajien toimesta
  • Riskinarvioinnit
  • Kunnostustarpeen arvioinnit
  • Kunnostussuunnitelmien laatiminen
  • Kunnostuksen valvonta
  • Lupahakemusten ja raporttien laadinta

Ota yhteyttä

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sgm.fi

Kaikki yhteystiedot