Kiviainesten CE-merkintä

Olennaisena osana yrityksen CE-merkintäprosessia on huolehtia tuotannon dokumentoidusta laadunvalvonnasta. Lähtökohtana toimivalle tuotannon aikaiselle laadunvalvonnalle on toimiva laatu-/toimintajärjestelmä. Tehtaan sisäisen laadunvalvonnan tarkoituksena on osoittaa tuotteiden ja tuotteiden valmistuksen aikaisen laadunvalvonnan täyttävän standardissa esitetyt vaatimukset.

Laatukäsikirja kuvaa yrityksen toiminnan ja sitä, kuinka yritys huolehtii laadunvarmistuksesta ja sopimusten noudattamisesta. Laatukäsikirjan pitää olla todellisen toiminnan mukainen.

Autamme yrityksiä CE-merkintäasioissa sekä kiviainesten laatuun liittyvissä asioissa. Laadimme kiviainestoimijoille tehtaan sisäisen laadunvalvonnan (FPC) käsikirjoja. Räätälöimme laatukäsikirjan vastaamaan asiakkaan toimintaa ja tuotantoa.

  • Tuotannon laadunvalvonnan kuvaus
  • Tuotannon prosessien ja vaiheiden kuvaus
  • CE-merkintä sekä suoritustasoilmoituspohjien valmistelu
  • Organisaation ja vastuiden kuvaaminen
  • AVCP-luokat 2+ ja 4
  • Autamme asiakkaita alkutestauksen laadinnassa ja suorittamisessa tuotantoalueille
  • Laadimme työkalut, joilla laadunvarmistus on hallittavissa sekä ohjeet CE-merkintään ja suoritustasoilmoitusten laadintaan

Ota yhteyttä

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sgm.fi

Kaikki yhteystiedot