Geotekninen laboratorio

Geoteknisesssä maalaboratoriossamme teemme testauksia joko Suomen rakennusmääräyskokoelman mukaisten suunnitteluohjeiden tai euronormien mukaisesti. Erilaiset maalajien tunnistus- ja luokitusmääritykset tehdään joko GEO- tai ISO-EN -luokitusten vaatimusten mukaisesti.

GEO-laboratoriostamme löytyy 6-sellinen vedenläpäisevyyslaitteisto, jolla pystymme määrittämään maa-aineksen vedenläpäisevyyden (K-arvo).

Maa- ja kiviaineslaboratoriomme sijaitsee Kuopiossa, Joensuussa ja Jyväskylässä.

Geotekniset tutkimukset

 •  Silmämääräiset maalajiarvioinnit
 • Kosteuspitoisuuden määrittäminen. SFS-EN 17892-1
 • Rakeisuuden määrittäminen. Kuivaseulonta, pesuseulonta ja hydrometrikoe. SFS-EN ISO 17892-4
 • Hienousluku / juoksuraja ja plastisuusraja. SFS-EN ISO 17892-12
 • Maan leikkauslujuuden määrittäminen. Kartiokoe. SFS-EN ISO 17892-6
 • Humuspitoisuuden määrittäminen (polttokoe). SFS-EN 1744-1
 • Tilavuuspaino. SFS-EN ISO 17892-2
 • Turpeen maatuneisuusaste Von Postin kymmenluokituksella.
 • Maksimitilavuuspainon ja optimivesipitoisuuden määrittäminen, parannetulla Proctor-sullonnalla. SFS-EN 13286-2
 • Vedenläpäisevyys joustavaseinäisellä sellillä SFS-EN ISO 17892-11

Vedenläpäisevyys joustavaseinäisellä sellillä

 • Halutussa tiiveysasteessa
 • Patomoreeni

Ota yhteyttä

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sgm.fi

Kaikki yhteystiedot