Maa-aines- ja ympäristö­lupa­hakemukset

Omaamme pitkäaikaisen kokemuksen maa-aines- ja ympäristölupahakemusten ja niihin liittyvien selvitysten laadinnasta. Tarjoamme koko lupahakemusprosessin alueen mittaamisesta viranomaisyhteistyöhön. Asiantuntemuksella laaditut laadukkaat maa-aines- ja ympäristölupahakemukset tarvittavine selvityksineen sekä sujuva yhteistyö lupaviranomaisten kanssa nopeuttavat lupahakemusten käsittelyä ja edesauttavat lupapäätösten syntymistä. Laadimme lupaprosessin yhteydessä tarvittavat selvitykset, arvioinnit ja toimenpiteet:

  • Mittaus-, merkintä- ja kartoitustyöt
  • Massalaskennat
  • Suunnitelmakartat ja -piirustukset
  • Luonto-, maisema- ja ympäristöselvitykset
  • Natura-arvioinnit
  • Pohjavesiputkien asennukset
  • Melumallinnukset ja meluselvitykset

Lisäksi tarjoamme maa-aines- ja ympäristölupamääräysten velvoittamia tarkkailuja, kuten pohjavesien seurantamittaukset, pohja- ja pintavesien näytteenotot sekä melumittaukset.

Ota yhteyttä

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sgm.fi

Kaikki yhteystiedot