Kiviaines­laboratorio

Kiviaineslaboratoriomme on PANK ry:n hyväksymä sekä Kiwa Oy:n sertifioima testauslaboratorio. Tarjoamme asiakkaillemme Suomessa vaadittavat SFS-standardien mukaiset maa- ja kiviainestestit (mm. kuulamylly-, Los Angeles- ja Micro-Deval-testit) sekä sitomattomille kiviaineksille että päällyste-, raidesepeli- ja betonikiviaineksille.

Kiviainestuotannon ohjaus

Tarjoamme tuotannonaikaista laadunvalvontaa kiviainestuottajille. Ohjaamme tuotantoa niin, että tuote vastaa sille asetetut vaatimukset. Tarjoamme laadunvalvontaa myös tuotantoalueille laboratoriovaunussa. Kiviaineksen laatuun voidaan vaikuttaa parhaiten tuotannon aikana!

Teemme myös uusiokiviainesten kuten betonimurskeiden hyötykäyttöön liityviä testauksia.

Kiviaineslaboratoriomme sijaitsee Kuopiossa, Joensuussa ja Jyväskylässä katso tarkemmat osoitteet yhteystiedoista.

PANK -hyväksyttyinä tehtävät SFS-standardien mukaiset testausmenetelmät

 • Kosteuspitoisuuden määrittäminen kuivaamalla tuuletetussa lämpökaapissa. SFS-EN 1097-5
 • Rakeisuuden määrittäminen. Seulontamenetelmä. SFS-EN 933-1
 • Nastarengaskulutuskestävyyden määrittämismenetelmä. Pohjoismainen testi (kuulamyllymenetelmä). SFS-EN 1097-9
 • Iskunkestävyyden määritys Los Angeles –testimenetelmällä. SFS-EN 1097-2
 • Raidesepelikiviainesten iskunkestävyyden määrittäminen Los Angeles-testimenetelmällä. SFS-EN 1097-2
 • Raidesepelikiviaineksen kulutuskestävyyden määrittäminen (micro-Deval). SFS-EN 1097-1
 • Kiintotiheyden ja vedenimeytymisen määrittäminen. SFS-EN 1097-6
 • Raemuodon määritys, litteysluku. SFS-EN 933-3
 • Raemuodon määrittäminen, muotoarvo. SFS-EN 933-4
 • Rakeiden pituus (SFS-EN 13450)
 • Murtopintaisten rakeiden osuus karkeassa kiviaineksessa. SFS-EN 933-5
 • Karkean uusiokiviaineksen osa-aineiden luokittelutesti. SFS-EN 933-11
 • Petrografinen analyysi, stereomikroskooppi ja silmämääräinen tarkastelu SFS-EN 932-3

Muut menetelmät

 • Rakeisuusmääritys, hydrometrikoe, SFS-EN ISO 17892-4
 • Laboratoriomurskaus
 • Proctor sullonnat
 • Kemiallinen analyysi (humuskoe, NaOH), SFS-EN 1744-1

Ota yhteyttä

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sgm.fi

Kaikki yhteystiedot