Suunnittelu­mittaukset

Suunnittelumittauksia tehdään laadukkaan ja ajantasaisten lähtötietojen hankkimiseksi. Tietosisällöltään tarkat ja luotettavat maastotiedot tuovat kustannustehokkuutta suunnitteluun. Erityisesti kokemusta meillä on tie- ja rata- ja voimajohtohankkeiden suunnittelumittauksista sekä erityyppisistä rakentamisen suunnitteluun liittyvistä kartoituksista ja maastomalleista. Osaavat asiantuntijamme, menetelmämme ja ajanmukainen kalustomme tuovat tehokkuutta mittaus- ja kartoitushankkeissa.

 • Maastomallit
 • Mittausperustat
 • Pohjakartat
 • Laaduntarkastusmenettelyt
 • 3D-mallinnukset
 • Julkisivumittaukset
 • Sisätilamittaukset
 • Vesi-, viemäri- ja kaapelikartoitukset
 • Puustokartoitukset
 • Massojen mittaukset
 • Pintavaa’itukset ja pintamallinnus

Ota yhteyttä

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sgm.fi

Kaikki yhteystiedot