Laserkeilaus

Laserkeilaus on mittaustapa, jolla kohteesta saadaan lasersäteiden avulla kolmiulotteista tietoa kohteeseen koskematta. Laserkeilauksella voidaan muodostaa ympäristöstä pistepilvi, jossa jokaisella pisteellä on x- y- ja z-koordinaatti. Pistepilvissä voi olla kymmeniä miljoonia pisteitä. Keilaus sopii vaadittaessa tarkkaa mittatietoa esim. rakennuksista, teollisuusrakenteista, silloista tai maakerroksista.

Perinteisesti laserkeilausta on käytetty teollisuuslaitosten korjaussuunnittelussa, maaston kartoituksessa ja rakennusmittauksissa. Keilainta voidaan hyödyntää myöskin esimerkiksi puuston kartoituksessa, arkeologiassa sekä tielinjojen, tunneleiden ja siltojen mittauksissa. Lopputuotteena asiakas saa toivomuksen mukaan pistepilvenä, pistepilvenä johon on liitetty valokuvat kohteesta, mallinnettuna mallina, cad-kuvana yms.

Ota yhteyttä

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sgm.fi

Kaikki yhteystiedot