Kiinteistö­katselmukset

Tarjoamme kiinteistökatselmuksia kallion räjäytys-, paalutus- sekä muiden tärinää aiheuttavien töiden yhteydessä. Kiinteistökatselmuskohteina on ollut niin omakotitaloja kuin suuriin julkisiin rakennus- ja maanrakennushankkeisiin liittyviä kohteita.

Kiinteistökatselmusten tarkoituksena on selvittää ja kartoittaa tärinävaikutusalueella sijaitsevien rakennusten ja rakenteiden kunto ennen tärinää aiheuttavien töiden alkamista. Tärinää aiheuttavien töiden loputtua kiinteistöille suoritetaan loppukatselmus.

Ota yhteyttä

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sgm.fi

Kaikki yhteystiedot