Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelumme kattaa monipuolista maankäytön suunnittelua ja tutkimusta. Olemme erikoistuneet maa-aines- ja ympäristö­lupahakemuksien laadintaan erityisesti kiviainestuotannon toimialalle. Voimme tarjota koko lupahakemusprosessin alueen kartoituksesta viranomaisyhteistyöhön. Lisäksi voimme toteuttaa lähes kaikki myönnetyn luvan lupamääräysten velvoittamat tarkkailut.

Myös ympäristömelun leviämismallinnukset ja ympäristömelun mittaaminen ovat erikoisosaamisalueitamme. Melumallinnukset laadimme CadnaA –ohjelmistolla ja melumittauksia toteutamme moninaisissa kohteissa kivenmurskaustoiminnasta rock-konsertteihin. Ympäristö­näytteenottomme kattaa pohjavesien tarkkailun lisäksi pilaantuneiden maa-alueiden näytteenoton.

  • Maa-aines- ja ympäristölupahakemukset
  • Luonto- ja maisemaselvitykset
  • Ympäristöselvitykset
  • Melumallinnukset
  • Melumittaukset
  • Piha- ja viheraluesuunnittelu
  • Ympäristönäytteenotto (vesi- ja maaperänäytteet)
  • Pohjavesien pinnankorkeuden seuranta ja laaduntarkkailu
  • Kunnostussuunnitelmat ja valvonta

Maa-aines- ja ympäristölupahakemukset

Melumittaukset ja -mallinnukset

Ympäristönäytteenotto ja pohjavesiseuranta

Pilaantuneiden maa-alueiden (PIMA) kunnostus ja valvonta

Ota yhteyttä

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sgm.fi

Kaikki yhteystiedot