Pientalohankkeet

Pääsuunnittelija

Pääsuunnittelija huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erikoissuunnitelmat (arkkitehti, rakenne, LVI ja sähkö) muodostavat toimivan kokonaisuuden.

Suomen rakentamismääräyskokoelmassa osiossa A2 ja RT-kortissa 10-10764 on varsin kattavasti määritelty pääsuunnittelijan tehtävät ja vastuu kokonaisuudessaan.

Pääsuunnittelijan vastuualueisiin kuuluvat mm:

 • Rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä laadusta huolehtiminen
 • Huolehtia siitä, että jokaisella suunnittelijalla on käytettävissä tarvittavat ristiriidattomat ja ajan tasalla olevat lähtötiedot
 • Huolehtia osaltaan siitä, että laaditussa aikataulussa on varattu suunnittelulle riittävästi aikaa
 • Huolehtia, että tarvittavat suunnitelmat tehdään ja tarkastaa suunnitelmien yhteensopivuus ja ristiriidattomuus
 • Osallistua hankkeessa mahdollisesti järjestettävään aloituskokoukseen.

Arkkitehti- ja rakennussuunnittelu

 • Pääsuunnittelu
 • Rakennuslupapiirustukset
 • Pääpiirustukset ja luonnokset
 • Työpiirustukset
 • Rakennepiirustukset
 • Asemapiirustukset
 • Poikkeuslupahakemukset
 • Korjaussuunnittelu
 • Vanhat piirustukset sähköiseen muotoon
 • Rakennuslupa-asiakirjojen täyttö
 • Neuvonta
 • Jätevesisuunnitelmat
 • Asuntojen sisustussuunnittelu
 • Vastaavan työnjohto
 • Rakennustenvalvonta

Vastaava työnjohtaja

Jokaisessa luvanvaraisessa rakennustyössä tulee olla rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä vastaava työnjohtaja, joka on palkattava viimeistään töiden alkaessa. Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia, että työmaalla noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Hänen tulee myös valvoa erityisalojen työnjohtajia ja varmistaa, että tarpeelliset valvontailmoitukset tehdään, katselmukset ja tarkastukset pidetään ja että rakennustyössä noudatetaan kaikkia turvatoimia. Saat meiltä myös vastaavan työnjohtajan eli vastaavan mestarin palvelut luotettavasti, jolloin voit olla varma, että rakennushankkeesi onnistuu.

Ota yhteyttä

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sgm.fi

Kaikki yhteystiedot