Yritys

Toiminta-ajatuksemme

Suomen GPS-Mittaus Oy:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa laajapohjaista mittaus-, tutkimus-, laadunvalvonta- ja ympäristöpalveluja, jotka auttavat toteuttamaan infra-rakentamista ja suunnitteluhankkeita sekä palvelevat niitä toteuttavia yrityksiä.

Asioi­des­sa­si kans­sam­me voit luot­taa am­mat­ti­tai­toi­siin asian­tun­ti­joi­him­me, pal­ve­lum­me toi­min­ta­var­muu­teen, ajan­mu­kai­seen ka­lus­toon ja te­hok­kai­siin toi­min­ta­me­ne­tel­miin sekä kus­tan­nus­te­hok­kuu­teen kai­kis­sa pro­jek­tin vai­heis­sa.

Asiakaslähtöisyys

Asiakaslähtöisyys on toiminnan ydin. Asiakaslähtöisyys on asennekysymys, siksi kehitämme ja tuotamme ne parhaat ratkaisut, joilla parannamme asiakkaidemme kilpailukykyä

Vastuullisuus

Vastuullisuus on luottamusta. Olemme läpinäkyvä ja pitkäjänteinen yhteiskunnallinen toimija ja luotettava kumppani. Teemme mitä lupaamme.

Yrittäjähenkisyys

Yrittäjähenkisyys pitää liikkeessä. Otamme omatoimisesti vastuuta toiminnallisesta ja taloudellisesta menestymisestä. Olemme sitoutuneita, sitkeitä ja päämäärätietoisia.

Kehittyminen

Yritys ei ole koskaan valmis. Osaamisemme, prosessiemme ja palveluidemme kehittäminen on jatkuvaa. Kannustamme koko organisaation kehittymistä

Liikevaihdon kehitys

2022 5.486.050 €
2021
5.564.059 €
2020
4.600.039 €
2019 3.971.876 €
2018 3.897.197 €
2017 3.052.935 €
2016 2.710.555 €
2015 2.247.787 €

Henkilöstö

2022 45 hlö
2021
45 hlö
2020
40 hlö
2019 40 hlö
2018 32 hlö
2017 32 hlö
2016 26 hlö
2015 22 hlö

Toimintapolitiikka

Toimintamme tarkoituksena on parantaa asiakkaidemme kilpailukykyä kehittämällä ja tuottamalla laadukkaita sekä kustannustehokkaita infrastruktuuripalveluja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Toimintajärjestelmämme täyttää ISO 9001 -laatujohtamisjärjestelmän ja ISO 14001 -ympäristöjohtamisjärjestelmän, jotka Bureau Veritas on sertifioinut (toimintajärjestelmämme käsittää myös OHSAS 18001 -työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmän mukaiset vaatimukset sertifioimattomana). Lisäksi toimintajärjestelmämme täyttää Rakentamisen Laatu ry:n vaatimukset toiminnassamme soveltuvin osin.

Toiminnallisen laadun lähtökohtana on asiakaslähtöisyys. Kehitämme parhaita käytäntöjä, joiden avulla tuotamme ne laadukkaat ratkaisut, joilla parannamme asiakkaidemme kilpailukykyä. Toimintamme perusta on ottaa omatoimisesti vastuuta toiminnallisesta ja taloudellisesta laadusta. Se on pitkäjänteistä, päämäärätietoista ja jatkuvaa laadun kehittämistä.

Suomen GPS-Mittaus on osa suomalaista monialayhtiö Savon Kuljetus -konsernia.

Savon Kuljetus Oy
Suomen GPS-Mittaus Oy
STM Infra Oy
Keski-Suomen Kuljetus Oy
KSK Logistiikka & Infra Oy
Niemisen Sora Oy