Pohjavesiputket ja inklinometriputket

Suoritamme pohjavesiputkien asennukset haluttuun syvyyteen. Pohjavesiputkilla voidaan mitata ja seurata pohjaveden pinnan liikehdintää sekä ottaa vesinäytteitä. Pystymme myös asentamaan pohjavesiputkiin IoT-datankeruulaitteistoja monipuolisen pohjavesien laadun seurantaan.

Ota yhteyttä

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sgm.fi

Kaikki yhteystiedot