Maaperä­tutkimukset

Täry- ja painokairaus

Tärykairaus soveltuu erityisesti määräsyvyyteen ulottuviin kairauksiin.

Painokairausta käytetään pääasiallisesti pehmeiden maakerrosten kerrosrajojen sekä näiden maakerrosten rakenteelliseen määrittämiseen.

Painokairauksessa noudatetaan CEN ISO/TS 22476-10:fi määrittämää standardia.

Tärykairauksessa noudatetaan SGY Kairausopas 1 määrittämää ohjetta.

Porakonekairaus ja häiritty maaperänäytteenotto

Porakonekairausta käytetään pääasiallisesti kalliopinnan sijainnin määrittämiseen sekä varmistamiseen.

Maaperänäytteenotto voidaan suorittaa samalta tutkimuspisteeltä, jolta porakonekairaus kalliovarmistuksineen suoritetaan.

Porakonekairauksessa noudatetaan SGY Kairausopas 5 määrittämää ohjetta.

Häirityssä maaperänäytteenotossa noudatetaan SFS-EN ISO 22475-1:2021 määrittämää standardia.

Heijari- ja puristinheijarikairaus

Puristin-heijarikairauksessa yhdistyvät mekaaninen puristinkairaus sekä vapaapudotustekniikalla suoritettava heijarikairaus. Puristin-heijarikairaus soveltuu erinomaisesti erityyppisten maakerrosrajojen määritykseen sekä kovan pohjan selvittämiseksi yhdellä kairausmenetelmällä.

Heijarikairaus suoritetaan pelkällä vapaapudotustekniikalla ilman puristinkairausosuutta.

Puristin-heijarikairauksessa noudatetaan SGY Kairausopas 6 määrittämää ohjetta.

Heijarikairauksessa noudatetaan SFS-EN ISO 22476-2:2005 määrittämää standardia.

CPTU-kairaus

CPTU- eli puristinkairaus soveltuu pääasiassa koheesiomaalajien kuten savien ja silttien sekä löyhien kitkamaiden tutkimiseen. CPTU-kairauksen aikana mitataan tiheällä mittausvälillä (0,02m) sähköisesti kairan kärjestä kärkivastusta, vaippakitkaa, huokospainetta sekä kairaussyvyyttä. CPTU-kairauksia voidaan suorittaa 1tn, 5tn että 10tn puristusvoimaa kestävien kärkien avulla.

CPTU-kairauksessa noudatetaan SFS-EN ISO 22476-1:2022 määrittämää standardia.

Siipikairaus

Siipikairausmenetelmää käytetään pääasiallisesti hienorakenteisten maalajien leikkauslujuuden määrittämiseen. Menetelmä soveltuu erinomaisesti pehmeikköalueilla tehtäviin pohjatutkimustöihin.

Siipikairauksessa noudatetaan SFS-EN ISO 22476-9:2020 määrittämää standardia.

Häiriintymätön maaperänäytteenotto

Häiriintymätöntä näytteenottomenetelmää käytetään koheesiomaalajien kuten savien ja silttien luonnossa vallitsevan olotilan mukaisen maaperänäytteen saamiseksi. Häiriintymätön näytteenotto suoritetaan esimerkiksi St-II merkkisellä mäntänäytteenottimella.

Häiriintymättömässä maaperänäytteenotossa noudatetaan SFS-EN ISO 22475-1:2021 määrittämää standardia.

Ota yhteyttä

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sgm.fi

Kaikki yhteystiedot