Maaperä­tutkimukset

Täry- ja painokairaukset

Tärykairaus soveltuu erityisesti määräsyvyyteen ulottuviin kairauksiin. Painokairausta käytetään pääasiallisesti kerrosrajojen sekä maakerrosten rakenteen määrittämiseen.

Porakonekairaukset ja näytteenotot

Porakonekairausta käytetään pääasiallisesti kalliopinnan sijainnin määrittämiseen sekä varmistamiseen.

Heijari- ja puristinheijarikairaukset

Puristin-heijarikairauksessa yhdistyvät mekaaninen puristinkairaus sekä vapaapudotusheijarikairaus. Soveltuu hyvin pehmeiden maakerrosten ja kovan pohjan selvittämiseksi yhdellä kairauksella.

CPTU-kairaukset

CPTU- eli puristinkairaus soveltuu pääasiassa koheesiomaalajien sekä löyhien kitkamaiden tutkimiseen. CPTU-kairauksen aikana mitataan tiheällä mittausvälillä kärkivastus, vaippakitka, huokospaine sekä kairaussyvyys.

Siipikairaukset

Siipikairaa käytetään ensisijaisesti hienorakenteisten maalajien leikkauslujuuden määrittämiseen. Menetelmä soveltuu pehmeikköalueilla tehtäviin pohjatutkimustöihin.

Ota yhteyttä

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sgm.fi

Kaikki yhteystiedot